مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد رشتبدون آزمون وارد دانشگاه شوید

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (بر اساس سوابق تحصیلی) در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)  برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ بدون آزمون دانشجو می پذیرد   مرحله اول: ثبت نام اینترنتی مراجعه ...