مطالب مرتبط با کلید واژه " واحد رشت "دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بدون آزمون دانشجو می پذیرد

  مراحل ثبت نام  مرحله اول- ثبت نام اینترنتی (مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org از روز یکشنبه ۵ مرداد ماه و دریافت برگه احراز)   مرحله دوم- تکمیل ثبت نام در واحد دانشگاهی (پس از اعلام نتایج، مراجعه به واحد رشت جهت تحویل مدارک و ...