پیام ریاست دانشگاه

 

 

 

پیام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دکتر علیرضا امیرتیموری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلان سرزمین جنگل و باران؛  برنج؛ بستر رودهای خروشان و پهنه ی رویش بنفشه ها , پامچال ها , نیلوفرهای آبی، زیستگاه قوها و مرغابی ها و هزاران گیاه چشم نواز و زیبایی ها ی بیشمار دیگر ، جایی که جلگه و دریا و کوهستان روی در هم می سایند و شب و روز امواج خروشان دریا بر ساحل و ماسه زارهای آن  بوسه می زنند .  سرزمینی سرشار از حیات و مملو از نشاط که طبیعت سحر انگیز آن نه تنها مایه پویش و سختکوشی است بلکه الهام بخش آرامش و نیرو بخش اندیشه و خلاقیت است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با هدف توسعه و توانمند سازی بیشتر مردم استان گیلان، و در راستای تامین پیش نیازهای علمی و عملیاتی توسعه اقتصادی در استان گیلان در سال 1361 تاسیس گردید و در این دوران پس از فعالیت های مستمر و تلاش بی وقفه اعضای هیات علمی و کارکنان خود به بزرگترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان با درجه جامع تبدیل شده است. در این مسیر تمام کوشش خود را با هدف بزرگ به عرصه عمل رساندن علم و تکنولوژی با توانمندتر سازی داشجویان با انگیزه و خلاق طی نموده و براین باور ایمان داشته و داریم که دانشگاه مبدا همه تحولات است و از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود.

در دهه چهارم حیات دانشگا ه آزاد اسلامی با هدف کیفی سازی دانشگاه ها و تمرکز بر توسعه علمی، گسترش دانش های بنیادین، اقتصاد دانش بنیان و تبدیل علم به ثروت، تمام سعی و تلاش خود را معطوف به عینیت رساندن این مفهوم نموده و براین تفکر استواریم که توسعه فرآیندهای علمی و اتقای جایگاه دانش تنها از طریق حمایت از دانشجویان میسر می شود که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.