بخشنامه های پژوهشی

آخرین بخشنامه های پژوهشی
موضوع بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ بخشنامه
فهرست مجلات مورد تایید دانشگاه به منظور اخد نمره و تسویه حساب (ماده ۴ بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ مورخ ۱۸ آذر ۹۴)   ۹۵/۰۶/۱۵
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی ۷۰/۲۷۲۶۳ ۹۵/۴/۱۴
تفاهم نامه دانشگاه آزاد با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری     

 بخشنامه امکان استفاده از تجهیزات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۷۰/۸۲۵۱۱

0۹۴/۱۱/۳۰
لیست همایش های مورد تایید    
آیین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیایی ۷۰/۴۳۰۶۷ ۹۴/۶/۲۸
لیست JRK سال 2014    
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری پژوهش محور ۷۰/۹۲۰۰۳ ۹۳/۱۰/۱۷
آیین نامه دکتری پژوهش محور ۷۰/۲۵۲۶۸ ۹۳/۲/۱۰
آئین نامه جدید طرح های پژوهشی ۷۰/۳۱۳۰۴ ۹۴/۵/۱۹
نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی ۷۰/۱۴۳۷۹ ۹۴/۳/۵

بخشنامه مربوط به سومین جشنواره فرهیختگان

۷۰/۱۱۳۷۲۴ ۹۳/۱۲/۲۵
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی(۹۳/۲/۱۵) ۷۳/۲۸۹۹۶ ۹۳/۲/۱۵

فهرست نشریات Scopus ۲۰۱۲

- -
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی(۹۳/۱۰/۱۶) ۸۷/۵۴۳۹۷ ۹۳/۵/۲۶

تشویق مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه های شماره ۸۷/۳۵۲۶۷۶ و ۸۷/۲۵۴۲۶ درباره ی آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی- آذرماه  ۱۳۹۳

۷۰/۸۱۲۴۸ ۹۳/۹/۱

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم- شهریور ۱۳۹۴

- شهریور ۱۳۹۴

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی منتهی به مرداد ۹۵ 

- مرداد ۱۳۹۵
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی    

بخشنامه طرح تشویقی پرداخت بخشی از شهریه ثبت نام از سوی سازمان مرکزی به کالج زبان آکسفورد

۱۷/۶۹۵۷ ۹۳/۷/۱

بخشنامه گواهینامه جایگزین آزمون IELTS

۱۷/۶۹۵۸ ۹۳/۷/۱

اجرای بخشنامه پژوهانه(گرنت)- بخشنامه شماره ۷۳/۳۷۲۸۱ مورخ ۹۳/۲/۲۲- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

- -

بخشنامه هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی(۱۳۹۲/۶/۲)

۵۵۸۸۵/ص/۹۳ ۹۳/۶/۲

آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایشهای علمی - پژوهشی دانشگاه (۱۳۹۳/۴/۹)

۷۳/۶۹۵۹۳ ۹۳/۴/۹

بخشنامه استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی(۹۳/۳/۲۵)

۷۳/۶۰۱۰۱ ۹۳/۳/۲۵

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(۹۳/۳/۲۵)

۸۱/۶۰۰۰۳ ۹۳/۳/۲۵

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور(۹۳/۲/۲۴)

۷۳/۳۸۶۷۳ ۹۳/۲/۲۴

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(93/2/22)

۷۳/۳۷۲۸۱ ۹۳/۲/۲۲

آخرین بخشنامه محاسبه نمره پایان نامه / رساله (با در نظر گرفتن نمره مقاله) (۹۲/۱۱/۳۰)

۷۳/۳۹۷۱۵۸ ۹۲/۱۱/۳۰

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی(PHD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی(۹۲/۱۰/۲۲)

۷۳/۳۵۲۶۸۱ ۹۲/۱۰/۲۲

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۹۲/۱۰/۲۲)

۸۷/۳۵۲۶۷۶ ۹۲/۱۰/۲۲

بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکتری تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی(۹۲/۹/۱۸)

۷۳/۳۱۱۵۶۷ ۹۲/۹/۱۸

بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی(۹۲/۹/۹)

۷۳/۲۹۹۹۲۰ ۹۲/۹/۹

بخشنامه استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای (۹۲/۸/۱۲)

۷۳/۲۶۸۵۵۹ ۹۲/۸/۱۲

بخشنامه حذف استاد مشاور از پایان نامه های کارشناسی ارشد {مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری}

۷۳/۱۵۲۹۵۴ ۹۲/۵/۲۴

بخشنامه فهرست نشریات بی اعتبار جدید(تیر۱۳۹۲)

۳/۶۲۱۴۲ ۹۲/۵/۱

ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- -