شرایط ورود به دانشگاه

شرایط ورود به دانشگاه

 شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات مربوطه، نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی برای افراد ذکور، پذیرفته شدن در آزمون ورودی ذیربط، داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش برای دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته یا برابر آن از  آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر موسسات آموزش عالی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی،  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره کارشناسی ناپیوسته، همچنین داشتن مدرک دیپلم کاردانش یا فنی و حرفه ای نظام جدید متوسطه قابل قبول برای کاردانی پیوسته

دارندگان مدرک معادل فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته شرکت نمایند.مگر آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که در مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید   شده باشد .

ارائه مدرک کارشناسی برای پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و مدرک کارشناسی ارشد برای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی