پژوهشی

 

افتخارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

۱- مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در فهرست مجلات برتر نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی قرار گرفت

۲-  افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه به صورت مشترک با پارک علم و فناوری گیلان و اخذ تاییده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

۳- اخذ تاییدیه صلاحیت آزمایشگاه پیشرفته و ارزیابی مواد از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

۴- عضویت آزمایشی آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد واحد رشت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۵-     اجرای طرح ملی"طراحی، ساخت و راه اندازی واحد استخراج کافئین از ضایعات چای"

۶-    انتخاب انجمن علمی شیمی واحد به عنوان انجمن علمی برتر در سومین جشنواره فرهیختگان در سال 94

۷- انتخاب رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت به عنوان رئیس باشگاه برتر کشور در سال 94

۸-    انتخاب باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه به عنوان یکی از 40 باشگاه برتر کشور در سال 1393

۹-    ثبت اختراعات در باشگاه پژوهشگران جوان شامل ...

۱-    ثبت اختراع دریل هوشمند جراحی ارتوپدی توسط پیمان دهقانی راد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت

۲-     ثبت اختراع سیستم اندازه گیری طول کانال استخوان ران توسط پیمان دهقانی راد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت

۳-    ثبت اختراع دستگاه شمارشگر رایانه ای تداخل و پراش اپتیکی توسط مصطفی کبیر (عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) حمید رضا      مشایخی و سجاد آفتابی

۴-   ثبت اختراع دستگاه شمارشگر سنجش بزرگی و شدت میدان مغناطیسی در محیط های غیر جامد