ماموریت دانشگاه

ماموریت دانشگاه:

دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت به عنوان دانشگاهی جامع،برخوردار از قطب های علمی ممتاز با رعایت اخلاق حرفه ای و بهبود مستمر و با اتکا به سرمایه های انسانی و اجتماعی کارامد و با بکارگیری از پیشرفته ترین نظام های اموزشی،پژوهشی و دارا بودن فضای فیزیکی مناسب به ارائه خدمات با کیفیت به جامعه علمی،متقاضیان اموزش عالی،صنعت و حوزهای فرهنگی  و اجتماعی در جهت تربیت انسانهای متعد،خلاق،متخصص،پژوهشگر و کارافرین و همچنین حل مسائل و مشکلات حوزه های مختلف جامعه می پردازد.