مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)

اطلاعات تماس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پست الکترونیک : info[at]iaurasht.ac.ir


مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)- شامل ساختمان دفتر مرکزی و دانشکده های علوم پایه، مدیریت و حسابداری، علوم انسانی

آدرس: رشت- دروازه لاکان - مجتمع آموزشی امام خمینی ره
تلفن:

۳۳۴۲۳۱۵۲-۳۳۴۲۲۱۵۳-۳۳۴۲۲۱۵۴-۳۳۴۲۳۳۰۸-۳۳۴۲۴۰۸۰-۳۳۴۲۴۰۸۲-۳۳۴۲۴۰۸۱-۳۳۴۲۴۰۸۳-۳۳۴۲۴۰۸۴-۳۳۴۴۷۸۹۹

 

مشاهده لیست شماره های داخلی قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت