رئیس فعلی

رئیس واحد

 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نام و نام خانوادگی: محمد دوستار

آدرس پست الکترونیکی:

m_dostar{at}yahoo.com

 

 

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مدیریت دولتی

گرایش: رفتار سازمانی

مرتبه علمی:

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar