دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بدون آزمون دانشجو می پذیرد

 

مراحل ثبت نام 

مرحله اول- ثبت نام اینترنتی (مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org از روز یکشنبه ۵ مرداد ماه و دریافت برگه احراز) 

 مرحله دوم- تکمیل ثبت نام در واحد دانشگاهی (پس از اعلام نتایج، مراجعه به واحد رشت جهت تحویل مدارک و تکمیل ثبت نام)