بدون آزمون وارد دانشگاه شوید

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (بر اساس سوابق تحصیلی) در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)

 برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ بدون آزمون دانشجو می پذیرد

مرحله اول: ثبت نام اینترنتی

مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org و دریافت برگ احراز

کد ۱۱۷ واحد رشت جهت انتخاب شهر محل تحصیل

مرحله دوم: پس از اعلام نتایج در شهریور ماه، مراجعه به واحد رشت مطابق زمانبندی اعلام شده، جهت تحویل مدارک و تکمیل ثبت نام
 

انجام مشاوره حضوری:

رشت کیلومتر ۳ جاده لاکان مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) دانشکده علوم پایه، اتاق ۶۱۴ 

 

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته

کارشناسی پیوسته

14 تا 24 آذرماه 1400

کاردانی نا پیوسته

14 تا 24 آذرماه 1400

کارشناسی ناپیوسته

16 تا 27 آذر ماه 1400

کاردانی پیوسته

18 تا 29 آذر ماه 1400

           

خبر جدید:

رشته مهندسی شهرسازی/ مقطع کارشناسی ناپیوسته
 علوم و مهندسی صنایع غذایی/ مقطع کارشناسی پیوسته

در مهر سال ۱۴۰۰ به رشته های بدون آزمون واحد رشت اضافه شدند