اخبار و اطلاعیه های پژوهشی

قابل توجه اعضای هیات علمی متقاضی پژوهانه ۹۶

قابل توجه اعضای هیات علمی متقاضی پژوهانه ۹۶: آن دسته از همکاران هیات علمی که متقاضی دریافت پژوهانه ۱۳۹۶ می باشند، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۶/۳/۳۱ فرصت دارند مدارک مربوطه را مطابق با دستورالعمل پژوهانه۹۶ آماده نموده و به دفتر معاونت پژوهش و فناوری واحد ارائه دهند.

ادامه مطلب