اطلاعیه های دانشگاه

ثبت اختراع آقای دکتر حمیدرضا خداجوی چوکامی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت

هدف از این اختراع، طراحی و ساخت شبیه ساز سی تی اسکن به عنوان مدلی مهم در ساخت سیمولاتور کلینیکی پرسرعت به منظور رسیدن به طراحی بهینه و ارتقاء عملکرد سیستم های تصویربرداری پزشکی سی تی اسکن است. این اختراع در حوزه های بهداشت و سلامت، فیزیک کاربردی و نیز در صنعت هسته ای مورد نیاز کشور می باشد.

ادامه مطلب