اطلاعیه های دانشگاه

دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی"ششمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری (فرهیختگان)" را در بین اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموزان خود مانند سال های گذشته به صورت ملی و همزمان برگزار می کند.

ادامه مطلب