اخبار و اطلاعیه های پژوهشی - آرشیو

تمدید مهلت درخواست پژوهانه (گرنت) سال ۱۳۹۷ اعضای هیات علمی

به اطلاع اعضای هیات علمی واحد می رساند به دلیل درخواست برخی از اعضای محترم هیات علمی، مهلت ارسال درخواست های پژوهانه(گرنت) سال ۹۷ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ تمدید شد. لازم است اعضای هیات علمی درخواست های خود را از طریق دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری ارسال نمایند.

ادامه مطلب