اخبار و اطلاعیه های پژوهشی - آرشیو

ثبت اختراع آقای دکتر حمیدرضا خداجوی چوکامی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت

هدف از این اختراع، طراحی و ساخت شبیه ساز سی تی اسکن به عنوان مدلی مهم در ساخت سیمولاتور کلینیکی پرسرعت به منظور رسیدن به طراحی بهینه و ارتقاء عملکرد سیستم های تصویربرداری پزشکی سی تی اسکن است. این اختراع در حوزه های بهداشت و سلامت، فیزیک کاربردی و نیز در صنعت هسته ای مورد نیاز کشور می باشد.

ادامه مطلب
اولین دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش فن آوری مواد غذایی

اولین دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش فن آوری مواد غذایی

اولین دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش فن آوری مواد غذایی مورخ ۹۷/۶/۲۲ تحت عنوان" تاثیر عصاره چای سبز بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست قالبی" توسط علیرضا ریماز و با راهنمایی دکتر ملیحه راحتی در دانشکده علوم پایه برگزار شد.

ادامه مطلب