اخبار و اطلاعیه های پژوهشی - آرشیو

دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی"ششمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری (فرهیختگان)" را در بین اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموزان خود مانند سال های گذشته به صورت ملی و همزمان برگزار می کند.

ادامه مطلب

گزارش توسعه فعالیت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری صنایع استان

۱- تجاری سازی محصولات دانش بنیان و دانش فنی توسعه داده شده توسط اعضای محترم و واحدها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور ۲- معرفی توانمندی های واحدهای فناور به صنایع در جهت رفع چالشها و افزایش بهره وری صنایع ۳- افزایش توانمندی دانشجویان، کارکنان و اساتید در زمینه کارآفرینی و توسعه اشتغال دانش بنیان

ادامه مطلب