اخبار تصویری - آرشیو

نشست صمیمی ریاست و معاون محترم هیات عالی نظارت بر منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی کشور با رییس و اعضای هیات رییسه واحد رشت و بازدید از آزمایشگاه پیشرفته مواد و همکار استاندارد واحد رشت

نشست صمیمی ریاست و معاون محترم هیات عالی نظارت بر منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی کشور با رییس و اعضای هیات رییسه واحد رشت و بازدید از آزمایشگاه پیشرفته مواد و همکار استاندارد واحد رشت

آقای دکتر مجید استوار عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم سیاسی واحد رشت به عنوان مدیر عالی هیات نظارت در استان گیلان معرفی و از زحمات همکار ارجمند جناب آقای محمد صحرایی تقدیر شد.

ادامه مطلب