اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی - آرشیو

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان: مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل به واحد لاهیجان واگذار شد.

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان: مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل به واحد لاهیجان واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، با موافقت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولیت امور مرکز سیاهکل به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان واگذار شد.

ادامه مطلب
بازدید جناب آقای دکتر رسول خدابخش ریاست محترم هیات عالی نظارت در منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی کشور ( گیلان، مازندران و گلستان ) و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

بازدید جناب آقای دکتر رسول خدابخش ریاست محترم هیات عالی نظارت در منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی کشور ( گیلان، مازندران و گلستان ) و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

جناب آقای دکتر رسول خدابخش و هیات همراه ضمن نشست با هیات رئیسه واحد رشت از این واحد دانشگاهی بازدید کردند.

ادامه مطلب