آرشیو اخبار

بازدید جناب آقای دکتر رسول خدابخش ریاست محترم هیات عالی نظارت در منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی کشور ( گیلان، مازندران و گلستان ) و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

بازدید جناب آقای دکتر رسول خدابخش ریاست محترم هیات عالی نظارت در منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی کشور ( گیلان، مازندران و گلستان ) و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

جناب آقای دکتر رسول خدابخش و هیات همراه ضمن نشست با هیات رئیسه واحد رشت از این واحد دانشگاهی بازدید کردند.

ادامه مطلب