قابل توجه دانشجویانی که در سامانه آموزشیار مغایرت شهریه دارند

تعداد بازدید:۴۰۸

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویانی که در سامانه آموزشیار مغایرت شهریه دارند

آندسته از دانشجویان عزیز که در سامانه آموزشیار، در قسمت شهریه پرداختی ترم های تحصیلی ایشان، مغایرت شهریه مشاهده می شود، لطفا به کارشناس آموزش رشته خود مراجعه نمایند تا کارشناس مربوطه، در سامانه از گزینه های زیر، مشکل را برطرف نماید:

1- "بررسی ثبت نام دانشجو"

2- "بررسی ثبت نام توسط آموزش براساس دانشجو"

3- "به روز رسانی محاسبات شهریه"

لطفا در صورت مشاهده مغایرت شهریه در سامانه، از مراجعه به دفتر امور مالی دانشجویان خودداری فرمایید.

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع واحد رشت


( ۳ )