فراخوان شرکت در طرح های پژوهشی ۱۴۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

تعداد بازدید:۳۱۴

باسمه تعالی

فراخوان شرکت در طرح های پژوهشی 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان


از همه ی محققان محترم دانشگاه دعوت به عمل می آید اطلاعات مورد نیاز ثبت طرح های پژوهشی را از بخش اطلاعیه های سایت دریافت نمایند؛ 
و پروپوزال انتخابی را با شماره تماس به آدرس زیر ایمیل نمایند؛

Shayestehfarzaneh372@gmail.com

 

آدرس سایت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری:

er2.mpogl.ir


 


( ۲ )