چهل و دومین شورای تخصصی فنی اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گزارش تصویری
۰۵ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹ کد : ۹۶۱۹ اخبار تصویری اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۵۴

برگزاری چهل و دومین شورای تخصصی فنی اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۰

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت