دوره های ملی جذب اتمی (AAS) و مادون قرمز( FTIR) در واحد رشت برگزار شد

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۴۶ کد : ۹۴۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۳۸
دوره های ملی جذب اتمی (AAS) و مادون قرمز( FTIR) در واحد رشت برگزار شد