فراخوان اولین جشنواره ملی ایده پردازی پلیس

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۱ کد : ۹۴۸۶ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
تعداد بازدید:۲۷۴

 

فراخوان اولین جشنواره ملی ایده پردازی پلیس

سایت:
Https://police.ir

فرم ثبت ایده:
Https://police.ir/uploads/Idea.docs

@bpj_rasht


( ۷ )