اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان مشمول

تعداد بازدید:۳۱۳

قابل توجه دانشجویان مشمول

  • در خصوص آن دسته از دانشجویان مشمول که از زمان اخذ مجوز سنوات اولیه/ ارفاقی آنها بیش از 6 ماه سپری گشته است، با عنایت به توافق صورت گرفته بین اداره مشمولین واحد و سازمان وظیفه عمومی ناجا، حائزان شرایط در صورت شرایط فراغت از تحصیل در نیمسال اول 1401-1400 با اخذ مجوز از کمیسیون آموزشی واحد، حداکثر تا تاریخ 1400/7/28 امکان ثبت نام برایشان امکان پذیر است.
  • بدیهی است مهلت اخذ و ارسال درخواست ثبت نام از سوی دانشکده های تابعه حداکثر تا تاریخ اعلامی فوق بوده و غیر قابل تمدید می باشد و به درخواست های ارسالی پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۵ )