دیدار جمعی از دانشگاهیان با حضور دکتر قاسمی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از خانواده شهید سیدمهدی میرحاتمی

گزارش تصویری
۰۷ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۹ کد : ۹۴۰۹ اخبار تصویری اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۲۲۰

دیدار جمعی از دانشگاهیان با حضور دکتر قاسمی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از خانواده شهید سیدمهدی میرحاتمی برادر گرانقدر همکارارجمندمان سیدجواد میرحاتمی
چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

@iaurasht117
@iau_rasht117
@iau_rasht
instagram.com/iaurasht_117


( ۱ )