وبینارهای مشاوره: آشنایی با رشته های تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۱۰۳۲

قابل توجه نودانشجویان، دانشجویان و داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

برای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان محترم با گروه های تخصصی رشته های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، وبینار مشاوره گروه های تخصصی بر اساس جدول ذیل برگزار می گردد.

  • نصب نرم افزار Adobe connect بر روی گوشی یا سیستم جهت ورود به وبینار الزامی است.
  • در زمان مشخص شده روی لینک مربوط به آن کلیک نمایید.
  • از گزینهGuest نام خود را در گزینه name تایپ نموده و با کلیک روی Enter Room به وبینار وارد شوید.

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی استاد مشاور تاریخ، زمان و لینک برگزاری
زبان و ادبیات فارسی دکتر جهاندوست سبزعلی پور

چهارشنبه  1400/07/14

ساعت 16-14

http://lms.iaurasht.ac.ir/adab

تربیت بدنی دکتر فهیمه ادیب صابر

چهارشنبه 1400/7/14

ساعت 12-10

http://lms.iaurasht.ac.ir/tarbiat

حقوق  دکتر مهدی حقیقت جو

یکشنبه 1400/7/11

ساعت 16-14

http://lms.iaurasht.ac.ir/hoghogh

زبان و ادبیات انگلیسی دکتر داود تقی پور بازرگانی

یکشنبه 1400/7/11

ساعت 14-12

http://lms.iaurasht.ac.ir/zaban

روانشناسی  دکتر سامره اسدی

چهارشنبه 1400/7/14

ساعت 10-8

http://lms.iaurasht.ac.ir/ravans

 دانشکده مدیریت و حسابداری
رشته تحصیلی  استاد مشاور  تاریخ، زمان و لینک برگزاری
مدیریت صنعتی و دولتی دکتر سعید باقرسلیمی

یکشنبه 1400/7/11

ساعت 11-9

http://lms.iaurasht.ac.ir/dolati

مدیریت بازرگانی دکتر مریم حسن زاده

یکشنبه 1400/7/11

ساعت 13-11

http://lms.iaurasht.ac.ir/bazargani

حسابداری دکتر محسن ارچین

شنبه  1400/7/10

ساعت 13-11

http://lms.iaurasht.ac.ir/hesab

دانشکده علوم کشاورزی
رشته تحصیلی  استاد مشاور  تاریخ، زمان و لینک برگزاری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دکتر شریفی

یکشنبه 1400/7/11

ساعت ۱۳ تا ۱۶

http://lms.iaurasht.ac.ir/giahi

مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دکتر کاویانی

دوشنبه 1400/7/12

ساعت ۹ تا ۱۲

http://lms.iaurasht.ac.ir/sabz

 گیاهپزشکی دکتر باستان

چهارشنبه 1400/7/14

 ساعت ۹ تا ۱۲

http://lms.iaurasht.ac.ir/gpezeshki

علوم دامی دکتر بویه

یکشنبه 1400/7/11

ساعت 16 الی 18

http://lms.iaurasht.ac.ir/dami

 دامپزشکی دکتر نیکقدم

 دوشنبه 1400/7/12

ساعت 8 الی 10

http://lms.iaurasht.ac.ir/dpezeshki

دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی استاد مشاور تاریخ، زمان و لینک برگزاری
گروه شیمی و مهندسی شیمی دکتر امید علیزاده

 چهارشنبه 1400/7/14

ساعت 10 الی 12

http://lms.iaurasht.ac.ir/shimi

گروه ریاضی دکتر عطیه پوراشمنان

یکشنبه 1400/7/11 

ساعت 14 الی 16

http://lms.iaurasht.ac.ir/riazi

گروه فیزیک و مهندسی پزشکی  دکتر عااله سجاسی

 دوشنبه 1400/7/12

ساعت 16

http://lms.iaurasht.ac.ir/physic

گروه زیست شناسی  دکتر معصومه انوری

دوشنبه 1400/7/12

دوشنبه 10 صبح

http://lms.iaurasht.ac.ir/zist

 دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی  استاد مشاور تاریخ، زمان و لینک برگزاری
برق و مکانیک دکتر عبدلله اسکندریان

پنج شنبه 1400/7/22

ساعت 10 الی 12

http://lms.iaurasht.ac.ir/mbargh

عمران دکتر رضا موسی زاده

دوشنبه 1400/7/19

ساعت 10 الی 12

http://lms.iaurasht.ac.ir/omran

معماری دکتر سیده مامک صلواتیان

سه شنبه 1400/7/20

ساعت 10 الی 12

http://lms.iaurasht.ac.ir/memari

کامپیوتر دکتر اعظم عندلیب

شنبه 1400/7/17

ساعت 8 الی 10

http://lms.iaurasht.ac.ir/computer

 


( ۱۰ )