دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

۱۸ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۹ کد : ۹۳۸ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۹۷۶

 

For any additional information please contact congress secretariat at:
agrobreedcongress@gmail.com or

Dr. Babak Nakhoda
International Affairs

website:www.agrobreedcongress.ir
E-mail: b.nakhoda@abrii.ac.ir or b.nakhoda@Gmail.com
Tel: 98 (26) 3270 8282 & 98 (26) 3270 9652
Cell: 98 912 367 7137