دسترسی غیر حضوری و رایگان به کتاب‌های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس‌ها

تعداد بازدید:۱۹۶۴

 

قابل توجه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


دسترسی غیر حضوری و رایگان به کتاب‌های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس‌ها از طریق وبگاه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری
(ISC)، تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

https://ricest.ac.ir

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


 


( ۲ )