اطلاعیه: برگزاری چهارمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۷۰۸

اطلاعیه مهم

برگزاری چهارمین دوره  جلسات پیش دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰

با توجه به اطلاعیه مندرج در سامانه پژوهشیار مبنی بر برگزاری چهارمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز از تاریخ 27 شهریور ماه ۱۴۰۰ و قرار گرفتن دانشجو در مرحله ۹ پژوهشیار تا تاریخ 8 شهریورماه ۱۴۰۰، ضروری است:

کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که قصد شرکت در چهارمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز را دارند، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1 شهریور ماه ۱۴۰۰، صورتجلسه گروه، نامه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو جهت انجام پیش دفاع، نمره زبان مهر و امضاء شده، گواهی امتحان جامع مهر و امضا شده، تاییدیه کارشناس آموزش مبنی بر بلامانع بودن انجام پیش دفاع در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹، گواهی رتبه علمی مجله، تصویر اولین ایمیل ارسال مقاله به مجله، پذیرش مقاله موظفی پیش دفاع، متن کامل مقاله و رساله خود را در قالب فایل pdf در مرحله ۶ بارگذاری نمایند و پس از تایید استادان محترم راهنما و مشاور در مرحله ۷، از حضور در مرحله ۸ به منظور بررسی مستندات در شورای پژوهش و فناوری واحد اطمینان حاصل نمایند.

بدیهی است با توجه به اینکه بررسی مستندات مقاله در شورای پژوهش و فناوری واحد، استعلام از مجله و در صورت لزوم مکاتبه با مدیران کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور اخذ مجوزهای لازم زمانبر می باشد، لذا مسئولیت تاخیر در انجام امور به دلیل عدم ارسال مدارک در بازه زمانی ذکر شده و متعاقبا عدم امکان شرکت دانشجو در جلسه پیش دفاع متمرکز مربوط به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بر عهده دانشجو خواهد بود.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۱۱ )