اطلاعیه مهم: تمدید مهلت ثبت نام جهت برگزاری پیش دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی در اردیبهشت سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۹۱

باسمه تعالی

با توجه به نامه شماره ۶۵۱۴۴//ص/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مشاور محترم ریاست دانشگاه در امور پژوهشی و مجری محترم طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر الزامی بودن قرار گرفتن در مرحله ۹ سامانه پژوهشیار تا روز دوشنبه ۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به منظور انجام پیش دفاع متمرکز در اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ضروری است کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که قصد انجام پیش دفاع متمرکز در اردیبهشت ماه را دارند، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، صورتجلسه گروه، نامه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو جهت انجام پیش دفاع، نمره زبان مهر و امضاء شده، گواهی امتحان جامع مهر و امضا شده، گواهی رتبه علمی مجله، پذیرش مقاله موظفی پیش دفاع، متن کامل مقاله و رساله خود را در قالب فایل pdf در مرحله ۶ بارگذاری نمایند و پس از تایید استادان محترم راهنما و مشاور در مرحله ۷، از حضور در مرحله ۸ به منظور بررسی مستندات در شورای پژوهش و فناوری واحد اطمینان حاصل نمایند.

بدیهی است با توجه به اینکه بررسی مستندات مقاله در شورای پژوهش و فناوری واحد، استعلام از مجله و در صورت لزوم مکاتبه با مدیران کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور اخذ مجوزهای لازم زمانبر می باشد، لذا مسئولیت تاخیر در انجام امور به دلیل عدم ارسال مدارک در بازه زمانی ذکر شده و متعاقبا عدم امکان شرکت دانشجو در جلسه پیش دفاع متمرکز مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بر عهده دانشجو خواهد بود.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت