تکلیف غیبت در جلسه امتحان دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۲۸۶

اطلاعیه مهم

تکلیف غیبت در جلسه امتحان دانشگاه آزاد اسلامی چیست؟

  • ماده ۳۵_ غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیرموجه تا ۳ درس موجب حذف آن درس یا دروس می‌شود.
  • تبصره ۱_ غیبت غیرموجه در جلسه امتحان بیش از ۳ درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.
  • تبصره ۲_ تعیین غیبت موجه و غیر موجه به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است.
  • تبصره ۳_ در صورت استفاده از ماده 35 رعایت حداقل ۱۲ واحد در نیمسال موضـوع مـاده ۱۹ لازم نیست.

توجه کنید که تا سقف ۳ درس می توانید سرجلسه امتحان نروید و آن ۳ درس برای شما حذف می‌شود بدون آن که نمره ای برای آن در کارنامه یا حتی ریز نمرات ثبت شود.

اما اگر درس بعدی را در امتحان شرکت نکنید نمره آن به منزله صفر در نظر گرفته می‌شود و مستقیما در معدل تاثیر می‌گذارد.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد رشت


( ۲ )