آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۲۴۶

آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399

 

با توجه به بخشنامه شماره 30/43441 مورخ 99/09/08 معاونین محترم علوم انسانی و هنر و علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع می­رساند مطابق تقویم آموزشی آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 تا تاریخ 30 بهمن ماه 1399 می ­باشد. لذا دانشجویان محترم باید تا قبل از تاریخ مذکور مراحل اداری فرم اعلام آمادگی دفاع خود را به صورت دستی و در سامانه پژوهشیار به پایان برسانند. لازم به ذکر است در صورت تمدید مهلت دفاع در نیمسال فوق، متعاقباً اعلام خواهد شد.

معاونت پژوهش و فناوری واحد رشت


( ۲ )