مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار می کند: کارگاه ها و بازدیدهای مجازی رایگان

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۱:۳۵ کد : ۷۸۸۴ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
تعداد بازدید:۱۰۱
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار می کند: کارگاه ها و بازدیدهای مجازی رایگان

 

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار می کند:

بازدید مجازی از شرکت های فعال در حوزه فناوری

رایگان

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲

آدرس سامانه بازدید: 

http://edu.bmn.ir/b/vdd-myh-pqf

آشنایی با فعالیتهای شرکت توسعه مکاترونیک نوین اتوماسیون وارنا

بازدید مجازی - رایگان

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹  ساعت ۱۰ الی ۱۲

آدرس سامانه بازدید: 

http://edu.bmn.ir/b/vdd-myh-pqf