اطلاعیه مهم امتحانات: قابل توجه اساتید محترم واحد رشت

تعداد بازدید:۲۳۰

باسمه تعالی

اساتید محترمی که در نیمسال جاری یک عنوان درس با مشخصه های متعدد دارند، لازم است سوالات مربوط به امتحان را در همه مشخصه های آن درس در سامانه وادانا بارگذاری نمایند. 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۲ )