فراخوان مشارکت در طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران در سال ۱۳۹۹ (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران)

۰۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۷۶۶۸ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۵۳

 

باسمه تعالی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی جهت ارسال طرح های پژوهشی

فراخوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خصوص مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:

/https://amoozesh.thmporg.ir

لیست فراخوان طرح های پژوهشی به همراه فرم فرموطه

اعضای هیات علمی می توانند طرح های پژوهشی خود را از طریق دانشگاه یا مراکز پژوهشی به دستگاه های اجرایی مربوطه به آدرس پست الکترونیکی P.thmprog@iran.ir ارسال نمایند.

معاونت پژوهش و فناوری واحد رشت