برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند - تکریم دانشجویان باید اولویت کارکنان باشد - اقتصاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی است

۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۶ کد : ۷۱۰ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
تعداد بازدید:۶۴۴
برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند - تکریم دانشجویان باید اولویت کارکنان باشد - اقتصاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی است