گزارش تصویری از نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی گردشگری (گردشگری و توسعه روستایی و روز ملی روستا)

تعداد بازدید:۱۸۴
گزارش تصویری از نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی گردشگری (گردشگری و توسعه روستایی و روز ملی روستا)

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی گردشگری (گردشگری و توسعه روستایی و روز ملی روستا)، به همت گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری مرکز تحقیقات گردشگری و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

سالن دفاع دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

روابط  عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@

لینک خبری اینستاگرام 
/https://www.instagram.com/islamic_azad_university_rasht