برگزاری وبینار آشنایی با معافیت های مالیاتی توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۱۰۰
برگزاری وبینار آشنایی با معافیت های مالیاتی توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

برگزاری وبینار آشنایی با معافیت های مالیاتی توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ارائه: جناب آقای دکتر سینا خردیار، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سه شنبه ۸ مهر ماه ۹۹

با استقبال خوب دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@

لینک خبری اینستاگرام 
/https://www.instagram.com/islamic_azad_university_rasht