با حضور دکتر دوستار برگزار شد؛ معارفه دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری به عنوان رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۹۱۱
با حضور دکتر دوستار برگزار شد؛ معارفه دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری به عنوان رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 

جلسه تکریم و معارفه ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، مدیران گروه حسابداری و مدیریت و کارکنان - ۱ مرداد ماه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@


( ۸ )