اطلاعیه: برنامه آزمون جامع کتبی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان - نیمسال دوم ۹۹-۹۸

تعداد بازدید:۲۶۰۴
اطلاعیه: برنامه آزمون جامع کتبی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان - نیمسال دوم ۹۹-۹۸

برنامه آزمون کتبی جامع دوره دکتری دانشجویان سایر واحد های استان گیلان

بندرانزلی (کلیک کنید)

مرکز بین الملل انزلی (کلیک کنید)

آستارا (کلیک کنید)

لاهیجان (کلیک کنید)
 

برنامه امتحانی آزمون جامع کتبی دانشکده مدیریت و حسابداری

برنامه امتحانی آزمون جامع کتبی دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانی آزمون جامع کتبی دانشکده علوم پایه 

برنامه امتحانی آزمون جامع کتبی دانشکده فنی و مهندسی

برنامه امتحانی آزمون جامع کتبی دانشکده کشاورزی

 


( ۶ )