فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۰ کد : ۶۵۴۶ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۳۴

باسمه تعالی  

سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد با هدف استفاده بهینه از نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط دانشجویان در راستای تحقق رسالت و ماموریت های سازمان از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری با موضوعات و عناوین اعلام شده زیر حمایت مالی نماید. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان https://gilan.oghaf.ir/ مراجعه فرمایید.

شرایط حمایت از پایان نامه

الف- در راستای اهداف، ماموریتها و سیاستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد.

ب- موضوعات مربوط به سازمان می بایست در جهت راه های جدید برای توسعه و حمایت و یا رفع معضلات عمومی مربوط به سازمان باشد.

ج- کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.

د- به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید.

ه – کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله را با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.

نحوه پرداخت

۱.پایان نامه و رساله پس از بررسی و تایید گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه و اولویت بندی از نظر محتوا از حمایت مالی برخوردار می شوند.

۲.از پایان نامه و رساله پس از دفاع و انجام اصلاحات و ارائه مجلدات و فایل های آن حمایت می شود.

نکات قابل توجه 

۱- دانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان تدقیق وانتخاب نماید. 

۲- دانشجو موظف است پس از آگاهی از تأیید عنوان در سازمان،  نسبت به تصویب موضوع و ابلاغ موضوع در دانشگاه اقدام نموده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).

۳- دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه اقدام نماید.

۴- دانشجو موظف است گزارش روند پیشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نیاز با شرکت در جلسات بررسی پایان نامه ، گزارش مذکور را حضورا ارائه نماید.

تبصره  : از پایان نامه هایی که به اتمام رسیده و یا  بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان  انجام شود، حمایت نمی شود.

۵- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع،  موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت ضرورت به تشخیص واحد پژوهش نماینده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.

۶- دانشجو می بایست پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و نهایی شدن آن، موارد زیر را در اختیار سازمان قرار دهد:

الف-سه نسخه از پایان نامه مجلد شده به همراه فایل WORD و PDF آن.

ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل ۲ و حداکثر ۴ صفحه ( در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)


( ۱ )