بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ارسلان زارع استاندار گیلان و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی از محصولات و دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۴۰۴
بازدید دکتر سورنا ستاری معاون  علمی و فناوری رئیس جمهور و ارسلان زارع استاندار گیلان و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی از محصولات و دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ارسلان زارع استاندار گیلان و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی از محصولات و دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@