گزارش تصویری از برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی سال ۹۹ با رعایت فاصله اجتماعی در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۵۸۴
گزارش تصویری از برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی سال ۹۹ با رعایت فاصله اجتماعی در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی سال 99 با رعایت فاصله اجتماعی در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - شنبه 16 فروردین 1399

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@


( ۵ )