اطلاعیه: عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای گیلان در سال ۹۸

تعداد بازدید:۵۶۶

باسمه تعالی

اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای گیلان در سال ۹۸ به شرح ذیل می باشد:

- عناوین اولویت های تحقیقاتی برق منطقه ای گیلان در سال ۹۸

- فرم جمع آوری پیشنهاد اولویت تحقیقاتی از دانشگاه ها 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت