اطلاعیه: تغییر برنامه امتحانات روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان اعلام شد

تعداد بازدید:۶۱۹۴
اطلاعیه: تغییر برنامه امتحانات روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان اعلام شد


( ۱۱۵ )