گزارش تصویری از کارگاه شبهه شناسی دینی ویژه مدیران وکارشناسان فرهنگی و دانشجویی واحد رشت به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی این واحد دانشگاهی در سالن کنفرانس - یازدهم دیماه ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۱۰۳
گزارش تصویری از کارگاه شبهه شناسی دینی ویژه مدیران وکارشناسان فرهنگی و دانشجویی واحد رشت به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی این واحد دانشگاهی در سالن کنفرانس - یازدهم دیماه ۱۳۹۸

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@


( ۱ )