برگزاری دوره شرح مشاغل آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر اسناد مالی تعهدآور ویژه کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان - ۴ دی ۹۸

تعداد بازدید:۳۰۲
برگزاری دوره شرح مشاغل آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر اسناد مالی تعهدآور ویژه کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان - ۴ دی ۹۸

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@


( ۴ )