معاونت پژوهش و فناوری و مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می کند: همایش فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

تعداد بازدید:۴۰۸
معاونت پژوهش و فناوری و مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می کند: همایش فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@


( ۲ )