باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت برگزار می کند: کارگاه ماکت سازی، دوره پیشرفته

تعداد بازدید:۳۸۱
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت برگزار می کند: کارگاه ماکت سازی، دوره پیشرفته

فرصت بسیار عالی ویژه دانشجویان مهندسی معماری 

کارگاه ماکت سازی پیشرفته
 

 رایگان با اعطای گواهینامه‌ معتبر

زمان :  دوشنبه ۴ آذر ۹۸ 

ظرفیت محدود

جهت ثبت نام به سرکار خانم دکتر صلواتیان ( مدیرگروه محترم معماری ) مراجعه نمایید 

در روز برگزاری، لوازم درج شده در اطلاعیه را همراه داشته باشید( ۱ )