زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در پذیرش های "صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی" نیمسال دوم ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

تعداد بازدید:۸۶۰
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در پذیرش های "صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی" نیمسال دوم ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در پذیرش های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته­ های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی مطابق جدول زمان بندی ذیل آغاز خواهد شد.

آغاز ثبت نام کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

98/8/28

پایان ثبت نام

98/10/30

آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

98/8/30

پایان ثبت نام

98/10/30

آغاز ثبت نام کاردانی پیوسته

98/9/2

پایان ثبت نام

98/10/30

جدول رشته / محل های این مرحله از پذیرش دانشجو و نحوه ثبت نام از داوطلبان طی اطلاعیه ای متعاقباً در سایت www.azmoon.net اعلام می شود.

کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی را دنبال کنید

islamic_azaduniversity@